+

Saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

Međunarodna saradnja se ostvaruje kroz zajedničke studije, učešće profesora sa drugih fakulteta u nastavnom procesu kao i u izradi i odbrani doktorskih disertacija, kroz zajedničke projekte i učešćem eksperata sa Fakulteta u međunarodnim organizacijama i stručnim telima (IUFRO, UNESKO, Timber Committee UNECE, FAO i dr.).
U toku poslednjih nekoliko godina potpisano je više bilateralnih ugovora o saradnji sa fakultetima iz Evrope i Ruske Federacije.

SARADNJA SA FAKULTETIMA U SRBIJI I INOSTRANSTVU

TMP odsek Šumarskog fakulteta organizuje i stručno usavršavanje i obuku stručnjaka različitih specijalnosti i ostvaruje različite vidove domaće i međunarodne saradnje.
Odsek ima zaključen Sporazum o strateškom partnerstvu sa Fakultetom organizacionih nauka (FON) u Beogradu, u okviru koga je predviđeno i uključivanje profesora FON-a u nastavni proces na usmerenju za menadžment ovog odseka. Sporazum o saradnji potpisan je i sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, čiji profesori predaju na master studijama (modul drvo u graditeljstvu).

Nastava u okviru brojnih disciplina podrazumeva i tzv. „tvinig sistem” (twinning system), po kome se vrši razmena predavača Šumarskog fakulteta i pojedinih inostranih fakulteta. U tom smislu na TMP odseku se organizuju stalne video‑konferencije i predavanja inostranih profesora kroz sistem predavanja na daljinu.
Nastava na TMP odseku podrazumeva i česta gostovanja i predavanja domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti savremenih tehnologija za drvo, dizajnera i projektanata nameštaja i proizvoda od drveta.


Odsek je potpisao i poseban Sporazum o razmeni master studenata sa Univerzitetom u Padovi u Italiji, kojim je omogućeno da dva studenta iz Srbije realizuju studijski boravak u Italiji u trajanju od dve nedelje o trošku Univerziteta u Italiji. Sličan sporazum potpisan je i sa Fakultetom za dizajn i tehnologije nameštaja i enterijera iz Skoplja.
Profesori sa Univerziteta u Padovi (Italija) i Univerziteta u Ljubljani su uključeni u izvođenje nastave na master, specijalističkim i doktorskim studijama na modulu za Trgovinu drvetom i ekonomiku drvne industrije na ovom odseku.

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Odsek TMP razvija strateško partnerstvo i saradnju i sa mnoštvom značajnih kompanija i organizacija, među kojima se izdvajaju:
Univerziteti i institucije iz inostranstva:
Univerzitet u Padovi ‒ Italija, Biotehnički fakultet Univerziteta u Ljubljani, Komitet za drvo Ujedinjenih nacija u Ženevi, Fakultet za dizajn i tehnologije nameštaja i enterijera u Skoplju.

DOMAĆE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije (RAS), Uprava carina, špediterske organizacije, osiguravajuće kuće, banke…


ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA

Agencija za drvo-klaster drvoprerađivača Srbije, ULUPUDUS, Mikser, Beogradska nedelja dizajna, Mreža kreativnih ljudi, Dizajn zona, Tim Rest Art, Mladi dizajneri Balkana, Kulturni centar Grad, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID), Tipometar, Svet dizajna i dr.

KOMPANIJE

Simpo, IKEA, Tarket, Saga drvo, Eurosalon, Kronošpan, GIR, Kolarević, Toplica drvo, Forma ideale, Sava, Enterijer Janković, Beogradske elektrane