+

Saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

Međunarodna saradnja se ostvaruje kroz zajedničke projekte i studije, učešće profesora sa drugih fakulteta u nastavnom procesu kao i u izradi i odbrani doktorskih disertacija i učešćem eksperata sa Fakulteta u međunarodnim organizacijama i stručnim telima (INNOVAWOOD, IUFRO, UNESKO, Timber Committee UNECE, FAO i dr.).

U toku poslednjih nekoliko godina nastavnici, saradnici kao i studenti sa odseka su učestvovali u više međunarodnih naučnih, stručnih i studentskih projekata: ID:WOOD (2011-2013) – „Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector“, Innovation School SPRUNGBRETT (2015-2018), FORESDA (2017-2019) – „Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region“, COST FP0904 (2010-2014) – „Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing“, COST FP1407 (2015-2019) – „Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)“, COST FP1303 (2013-2017) – „Performance of bio-based building materials“.

Odsek za tehnologije drveta je organizovao i bio domaćin kolegama iz inostranstva u okviru aktivnosti na projektima ID:WOOD, FORESDA i Innovation School SPRUNGBRETT. Posebno treba istaći organizaciju završne konferencije COST FP1407: “Living with modified wood” koja je održana na našem fakultetu od 12 do 13. decembra 2018. god.


Studentski međunarodni projekat
„Innovation School Sprungbrett“ na Goču 2018. god.

Nastavnici i saradnici sa Katedre za primarnu preradu drveta i Katedre za finalnu preradu drveta su ugostili blizu 100 kolega iz 20 zemalja učesnica projekta COST FP1407. Takođe, poslednjih nekoliko godina potpisano je i više bilateralnih ugovora o saradnji sa fakultetima iz Evrope od kojih treba izdvojiti partnerstvo sa „InnoRenew CoE“ iz Kopra – Slovenija u okviru projekta „The use of chemical wood modifications to protect wood against wood-borers in the marine environment”.


COST FP1407 – Beograd 2018. god.

SARADNJA SA FAKULTETIMA U SRBIJI I INOSTRANSTVU

Odsek za tehnologije drveta Šumarskog fakulteta organizuje i stručno usavršavanje i obuku stručnjaka različitih specijalnosti i ostvaruje različite vidove domaće i međunarodne saradnje. Odsek ima zaključen Sporazum o strateškom partnerstvu sa brojnim fakultetima u inostranstvu u Banjoj Luci, Sarajevu, Zenici, Skoplju i dr. na kojima naši nastavnici izvode nastavu na osnovnim studijama kao gostujući profesori. U sklopu nove akreditacije naših studijskih programa, pored saradnje sa domaćim Univerzitetima, Sporazum o saradnji potpisan je i sa Univerzitetima u Ljubljani i Skoplju čiji profesori su uključeni u nastavni proces na svim nivoima studija tehnologije drveta.


Boravak studenta doktorskih studija Marka Veizovića
na Univerzitetu u Ljubljani u okviru Erasmus programa


Članovi odseka u poseti Univerzitetu u Udinama i
Katasu – laboratoriji za ispitivanje proizvoda od drveta (2011. god.)

U okviru ERASMUS (engl. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), programa naši profesori i studenti doktorskih studija su boravili na Univerzitetima u Ljubljani, Salzburgu i Skoplju. Nastava u okviru ovog programa podrazumeva razmenu predavača sa Šumarskog fakulteta i pojedinih inostranih fakulteta. U tom smislu na odseku se organizuju stalne video konferencije i predavanja inostranih profesora kroz sistem predavanja na daljinu. Nastava na Odseku za tehnologije drveta podrazumeva i česta gostovanja i predavanja domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti savremenih tehnologija za drvo, dizajnera i projektanata nameštaja i proizvoda od drveta.

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Odsek za tehnologije drveta razvija strateško partnerstvo i saradnju i sa mnoštvom značajnih kompanija i organizacija, među kojima se izdvajaju: Simpo, IKEA, Nigos, Tarket, Tara, Saga drvo, Kronošpan, GIR, Kolarević, Toplica drvo, Forma ideale, Enterijer Janković, Beogradske elektrane i dr. U cilju poboljšanja saradnje sa privredom odsek svake godine, u saradnji sa relevantnim organizacijama i kompanijama organizuje stručnu konferenciju pod nazivom „Drvna industrija i šumarstvo Srbije“. Konferencija okuplja predstavnike kompanija iz oblasti drvne industrije, predstavnike obrazovnih i drugih državnih institucija u cilju predstavljanja i rešavanja najaktuelnijih tema iz oblasti prerade drveta i šumarstva.

DOMAĆE INSTITUCIJE, ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA

Odsek za tehnologije drveta, u okviru stručnih i naučnih aktivnosti, ostvaruje saradnju sa brojnim domaćim institucijama i udruženjima kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ‒ Uprava za šume, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije (RAS), Uprava carina, špediterske organizacije, Agencija za drvo-klaster drvoprerađivača Srbije, ULUPUDUS, Mikser, Beogradska nedelja dizajna, Mreža kreativnih ljudi, Dizajn zona, Tim Rest Art, Mladi dizajneri Balkana, Kulturni centar Grad, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID), Tipometar, Svet dizajna i dr.