+

Šumarstvo i zaštita prirode

Misija i vizija

Na sva tri nivoa studiranja (osnovne, master i doktorske studije) konstantno usavršavamo nastavu, primenjujući savremene metode i praktična rešenja bioloških, tehničkih, organizacionih i ekonomskih nastavnih disciplina iz oblasti šumarstva, ekologije i zaštite životne sredine. Rezultate naučnih istraživanja prezentujemo u naučnim časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu.

Odsek za šumarstvo i zaštitu prirode posvećen je konstantnom jačanju reputacije i očuvanju tradicije koju Šumarski fakultet ima u zemlji i inostranstvu.

Ciljevi

Cilj našeg studijskog programa je da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu znanja, sposobnost i veštinu da budu osposobljeni za individualan i timski rad koji podrazumeva poslove inženjera u oblasti šumarstva u javnim preduzećima (Srbijašume i Vojvodinašume), naučno-istraživačkim organizacijama (institutima), nacionalnim parkovima, zavodima za zaštitu prirode, inspekcijskim službama i obrazovnim ustanovama (fakultetima, srednjim i osnovnim školama).

Strategija

Osnovni strateški zadatak Odseka za šumarstvo i zaštitu prirode je edukovanje studenata za potrebe šumarstva kao privredne grane u cilju ekonomskog razvoja društva uz poštovanje principa zaštite prirode. Strategija šumarstva Srbije je povećanje površine pod šumama sa sadašnjih 29,1% na 41%, a sve to u funkciji ekonomskog razvoja i zdravije životne sredine. Strategija razvoja Odseka za šumarstvo i zaštitu prirode u obrazovanju i nauci u narednom periodu se ogleda u sledećem: usavršavanje studijskih programa osnovnih, master i doktorskih studija; saradnja sa šumarskim fakultetima i institutima u inostranstvu, permanentno usavršavanje nastavnog kadra i prezentovanje rezultata naučnih istraživanja u naučnim časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu.

Nastavnici i saradnici

Jelena Nedeljković

Vanredni profesor

Rajko Milošević

Redovni profesor

Ljiljana Keča

Redovni profesor