+

Predmeti katedre

Predmeti na osnovnim studijama

Prvi stepen studija (Bachelor) predstavljaju osnovne akademske studije. U okviru studijskog programa ovog ciklusa studija studenti stiču teorijska i praktična stručna znanja iz oblasti šumarstva, koja ih kvalifikuju za nastavak studija kroz uža usmerenja. Nastava traje četiri godine (8 semestara), nakon čega studenti stiču 240 ESPB i stručni naziv diplomirani inženjer šumarstva, iz oblasti šumarstva.

Predmeti Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja na osnovnim studijama su:   

Predmeti na master studijama

U okviru studijskog programa Šumarstvo, Katedra realizuje Modul 1: Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa. Nastava traje jednu godinu (dva semestra), tokom koje studenti stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti biotehnologije, industrijske proizvodnje lekovitih biljaka i konzervacije šumskih genetičkih resursa, iz kojih mogu raditi i završni (master) rad. Posle završetka master akademskih studija studenti stiču akademsko zvanje master inženjera šumarstva.

Predmeti Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja na master studijama su:

Predmeti na doktorskim studijama

Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja učestvuje u realizaciji studijskog programa doktorskih akademskih studija modul Šumarstvo, podmodul M 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje. Nastava traje tri godine (šest semestara), na kojima student stiče 180 ESPB. Studijski program ovog podmodula studentima pruža viši nivo teorijskih i praktičnih znanja iz anatomije drveta, molekularne genetike, oplemenjivanja biljaka, plantažne i industrijske proizvodnje i bioremedijacije.

Predmeti Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja na doktorskim studijama su: