+

Studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Cilj je osposobljavanje stručnjaka za vođenje tehnoloških procesa, zaštitu drveta, oblikovanje i projektovanje proizvoda od drveta, opremanje enterijera, organizaciju proizvodnje, menadžment i marketing u kompanijama za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta, efikasno i stručno obavljanje poslova iz domena unutrašnje i spoljne trgovine drvetom, proizvodima od drveta, nameštajem i rukovođenje preduzećima.

Osnovne studije: 4 godine (8 semestara, 240 ESPB)
Broj ispita: 37 ( 29 obaveznih + 8 izbornih predmeta)
Kompetentnost koja se stiče završetkom osnovnih akademskih studija podrazumeva potpunu stručnu osposobljenost inženjera za poslove u oblasti tehnologije, menadžmenta proizvodnje i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta. Studenti se, kroz sistem modularne nastave, dodatno specijalizuju za obavljanje stručnih poslova iz oblasti tehnologija, oblikovanja i konstruisanja proizvoda od drveta, menadžmenta i marketinga proizvoda od drveta.
Akademsko zvanje: diplomirani inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta.

KONCEPT NASTAVE 12+3 NA ODSEKU ZA TEHNOLOGIJE, MENADŽMENT I PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA

Prateći savremene zahteve kompanija koje se bave proizvodnjom nameštaja i proizvoda od drveta da budući inženjeri steknu što

Šta znači koncept nastave 12+3?
Koncept nastve 12+3 znači da student u toku jednog semestra iz jednog predmeta ima 12 nedelja nastave na Fakultetu (predavanja, vežbe, radionice), a 3 nedelje praktične nastave u izabranim kompanijama koje se bave proizvodnjom nameštaja i proizvoda od drveta u Srbiji.
Nastava se izvodi u renomiranim kompanijama u Srbiji sa kojima su TMP odsek i Šumarski fakultet zaključili sporazume o strateškom partnerstvu sa ciljem obrazovanja inženjerskih kadrova.

Iz koji predmeta se izvodi nastava po „konceptu 12+3”?
Nastava po konceptu 12+3 se izvodi iz svih stručnih predmeta na TMP odseku počev od druge do četvrte godine studija.

Kako se koncept 12+3 izvodi u praksi?
U toku boravka u izabranim kompanijama studenti imaju priliku da u praksi provere stečena teorijska znanja, da steknu nova praktična znanja i veštine i predstave sebe budućim poslodavcima. U toku boravka u izabranim kompanijama studenti dobijaju radne zadatke za izradu svojih seminarskih radova koji im se boduju određenim brojem bodova i kao takvi predstavljaju deo ispitnih aktivnosti.

Koje su glavne korsiti „koncepta 12+3”?
Ovakvim konceptom postiže se dvostruki efekat ‒ sticanje praktičnih znanja i veština, ali i otvaranje mogućnosti za brzo zapošljavanje studenata nakon završetka studija.
Ovakav koncept nastave predstavlja jedinstven koncept na Šumarskom fakultetu u Beogradu i kao takav u potpunosti je podređen studentima.