+

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

M1 – Zaštita vodnih resursa brdsko-planinskih područja

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Sem  Broj časova  ESPB
1 M41101 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
2 M41102 Zaštita vodnih resursa od nanosa I 3+2 5
3 M41103 Vodni resursi u brdsko planinskim područjima I 3+2 6
4 M41104 Šumska hidrologija  I  2+3  5
5 M41105 Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa  I  2+3  5
6 M41106
M41106A
M41106B
M41106C
M41106D
M41106E

Izborni predmeti:

Analiza rizika od degradacije prirodnih resursa
Reonizacija zona rizika od prirodnih nepogoda
Pozajmišta i rezerve materijala
Zaštita i ekološko korišćenje voda freatske izdani
Monitoring kvaliteta površinskih voda

 I  2+2  4
 7 M41201 Studijski istraživački rad II  20  10
 8 M41202 Stručna praksa II    5
9 M41203 Master rad II    15
Ukupno časova aktivne nastave  49  
Ukupno ESPB  60

M2 – Degradacija i zaštita resursa zemljišta

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Sem  Broj časova  ESPB
10 M41101 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
11 M41108 Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora I 3+2 5
12 M41109 Modeli degradacije zemljišta I 3+2 6
13 M41110 Šumska hidrologija I 2+3 5
14 M41111 Sistemi agrošumarstva I 2+2 5
15 M41112
M41112A
M41112B
M41112C

Izborni predmeti:

Ekološki efekti šumskih meliorativnih radova
Sanacija klizišta
Hemija zemljišta i životna sredina

I 2+2 4
16 M41201 Studijski istraživački rad II 20 10
17 M41204 Stručna praksa II   5
18 M41205 Master rad II   15
Ukupno časova aktivne nastave 48  
Ukupno ESPB 60

M3 – Upravljanje održivim razvojem degradiranih područja

Red.br. Šif. pred. Naziv predmeta Sem  Broj časova  ESPB
19 M41101 Degradacija zemljišta i voda i globalne promene I 3+2 5
20 M41114 Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora I 3+2 5
21 M41115 Vrednovanje prirodnog kapitala I 3+2 6
22 M41116 Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa I 2+3 5
23 M41117 Uticaj socio-demografskog razvoja na prirodne resurse I 2+2 5
24

M41118

M41118A

M41118B

Izborni predmeti:

I 2+2 4
25 M41201 Studijski istraživački rad II 20 10
26 M41206 Stručna praksa II   5
27 M41207 Master rad II   15
Ukupno časova aktivne nastave 48  
Ukupno ESPB 60