+

Katedre

Nastavno i stručno osoblje Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu je organizovano u okviru sledećih Katedri: