+

Spisak predmeta

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (Bachelor – BSc)

I godina studija

Semestar I

Semestar II

 

II godina studija

Semestar III

Semestar IV

III godina studija

Semestar V

Semestar VI

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (Master – MSc)
MODUL: EKOLOGIJA ŠUMA, ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Semestar I

 Semestar II

  • Studijski istraživački rad
  • Stručna praksa
  • Master rad

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (PhD)
PODMODUL: EKOLOGIJA ŠUMA, ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE