+

Tehnologije drveta

Vrednosti

Visoko postavljene vrednosti odseka za Tehnologije drveta su:

  • studenti u centru pažnje ‒ naš rad je posvećen njihovim potrebama, idejama i razvoju;
  • stalna izgradnja pravih kolegijalnih odnosa između nastavnog osoblja i studenata;
  • negovanje tradicije duge više od 60 godina i bogato iskustvo u obrazovanju visoko stručnih kadrova u oblasti tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta;
  • međunarodno prepoznatljivi studijski programi usklađeni sa potrebama struke i savremenim kretanjima u visokom obrazovanju;
  • saradnja sa domaćim i međunarodnim institucijama i privredom.

Prednosti

Prvo Sertifikaciono telo na Univerzitetu u Beogradu i Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, kao sastavni elementi Odseka za Tehnologije drveta, predstavljaju važan element razvoja proizvodnje, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta u Srbiji. U tom smislu odsek za Tehnologije drveta sa svojim studijskim programima predstavlja jedino mesto u Srbiji na kome se stručno i profesionalno obrazuju kadrovi iz oblasti tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta.

Strategija odseka

Odsek za Tehnologije drveta, kao sastavni deo Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta, opredeljen je da na najbolji način odgovori savremenim potrebama, ali i izazovima vremena, struke i tržišta.

Do početka 2020. godine odsek za Tehnologije drveta je funkcionisao pod nazivom Odsek za Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP). Promenu naziva Odseka prate i promene u načinu studiranja, a neke od najznačajnijih novina su povećanje udela praktične nastave (stručne prakse) u ukupnom fondu časova u okviru studijskog programa osnovnih i master studija i uvođenje savremenih, inovativnih disciplina u nastavni proces.

Misija

Misija odseka za Tehnologije drveta je obrazovanje stručnjaka za kompetentno obavljanje svih poslova iz oblasti tehnologija, menadžemnta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta uz konstantno unapređenje nastavnih procesa, podizanja kvaliteta studija i poštovanje najviših akademskih sloboda i standarda u visokom obrazovanju.

Vizija

Naša vizija je da odsek za Tehnologije drveta, čiji su studijski programi bazirani na multidisciplinarnosti i inovativnosti kao najznačajnijim obeležjima savremenih studija, postane lider u oblasti tehnologija, menadžemnta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta u Jugoistočnoj Evropi.

Ciljevi

Odsek za tehnologije drveta u svoje prioritetne ciljeve ubraja:

  • kontinuirani razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa koji su usklađeni sa potrebama struke i zahtevima Bolonjskog procesa;
  • stvaranje šansi za zapošljavanje naših diplomiranih inženjera i mogućnosti za razvoj njihove vrhunske profesionalne karijere;obezbeđivanje kvalitetnih
  • visokooobrazovanih stručnjaka preduzećima iz drvne i industrije nameštaja u Srbiji za obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta;
  • doprinos uvećanju znanja kao najznačajnijeg društvenog resursa;
  • društvena odgovornost i briga o životnoj sredini.

Nastavnici i saradnici

Jelena Matić

Redovni profesor

Mladen Furtula

Vanredni profesor