+

Акредитација

Уверење о акредитацији

Уверење о акредитацији (2008)
Уверење о акредитацији по студијским програмима (2008) [pdf]
Уверење о акредитацији установе и студијских програма (2013) [pdf]
Одлука о акредитацији факултета као научноистраживачке организације [2020] [pdf]

Политика обезбеђења квалитета

Шумарски факултет је обезбедио све елементе који чине систем обезбеђења квалитета и има утврђену стратегију обезбеђења квалитета. Шумарски факултет дефинише области, субјекте и мере за обезбеђење квалитета. Сваке три године врши се провера квалитета свих делатности факултета. Комисија за обезбеђење квалитета спроводи и координира процес самовредновања у коме учествују сви субјекти Факултета.