+

Савет послодаваца

На основу члана 60 став 3. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др закон и 67/2019), а у складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-02066/2019-06 од 30.12.2019. год. и члана 41. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 01-1/36 од 14.3.2019. год, а у складу са Предлогом одлуке декана бр. 01-1674/1 од 19.6.2020. год, Савет Факултета на седници одржаној 24.6.2020. год. донео одлуку о образовању Савета послодаваца Шумарског факултета. (текст одлуке)

Чланови савета послодаваца:

1. Др Павле Павловић, руководилац Одељења за екологију, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд,
2. Др Марко Маринковић, извршни директор за шумарство, екологију и развој, Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин,
3. Др Звонимир Баковић, руководилац одељења за гајење шума, Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд,
4. Др Братислав Кисин, помоћник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине, ЈП „Србијашуме“, Београд,
5. Мр Ненад Радаковић, извршни директор, Јавно предузеће НП „Ђердап“, Доњи Милановац,
6. Дипл. инж. Љиљана Совиљ, шеф одсека за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме,
7. Маст. инж. Милан Сучевић, извршни директор за коришћење шума, механизацију и безбедност на раду, Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин,
8. Дипл. инж. Срђан Симовић, извршни директор за заштиту и развој природних и других вредности, Јавно предузеће НП „Копаоник“, Копаоник,
9. Дипл. инж. Синиша Тркуља – Компанија Ентеријер Јанковић д.о.о,
10. Дипл. инж. Александар Ђорђевић – Пинолес д.о.о,
11. Дипл. инж. Жељко Студен – Top tech Woodworking d.o.o,
12. Дипл. инж. Иван Радовић – Радовић ентеријер д.о.о,
13. Дипл. инж. Ирина Матић – Микротри д.о.о,
14. Дипл. инж. Инес Бајић – Естиа д.о.о,
15. Дипл. инж. Миломир Зириковић – Гинко д.о.о,
16. Мр Наташа Шишаковић, извршни директор ЈКП „Зеленило-Београд“,
17. Др Милорад Веселиновић, руководилац Одељења за заштиту и унапређење животне средине, виши научни сарадник Института за Шумарство из Београда,
18. Дипл. инж. Анђелка Јевтовић, руководилац Службе за маркетинг и пројектовање у ЈП Србијашуме, ШГ Београд,
19. Маст. инж. Обрадин Пуртић, Саветник за стручно-оперативне послове праћења одржавања јавних зелених површина и комуналног одржавања шума од значаја за град Београд – Градска управа града Београда,
20. Дипл. инж. Стефан Топаловић, Расадник „Топаловић“ из Липолиста,
21. Мр Аница Теофиловић, Сектор за стратешко планирање и развој, Урбанистички завод у Београду ЈУП,
22. Дипл. инж. Бобан Тошић, власник и директор фирме „Натуралист“ која се бави пројектовањем и извођењем радова у области пејзажне архитектуре,
23. Дипл. инж.Ђорђе Малешевић – ПД „Ерозија“ Ваљево,
24. Дипл. инж. Милутин Стефановић – Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд,
25. Дипл. инж. Александар Дробњак – ЈВП „Србијаводе“ Београд,
26. Дипл. инж. Лука Матовић – Водопривреда д.о.о. Пожаревац, Сектор „Неготин-Књажевац“,
27. Дипл. инж. Андреј Павловић – ЈП „Електропривреда Србије“, Ђердап,
28. Дипл. инж. Љиљана Радовић – „Ерозија“ д.о.о. Ниш,
29. Дипл. инж. Милан Грујичић – РБ „Колубара“ Лазаревац.