+

Акредитaцијa 2021

Основне струковне студије

1. Технологије дрвета – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

Основне aкaдемске студије

1. Шумарство – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

2. Технологије дрвета – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

3. Пејзажна архитектура – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

Мaстер академске студије

1. Шумарство – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

2. Технологије дрвета – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

3. Пејзажна архитектура – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

Заједничке мaстер академске студије

Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава  – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење о акредитацији

Мaстер академске студије на енглеском језику

Forestry and Natural Resources Management – specification of the study program
Course syllabus
Scientific, artistic and professional qualifications of teachers MAS Forestry
Уверење о акредитацији

Докторске академске студије

1. Шумарство – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење о акредитацији

2. Технологије дрвета – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење о акредитацији

3. Пејзажна архитектура и хортикултура – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење о акредитацији

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – спецификација студијског програма
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење о акредитацији


  • Устaновa

1. Уводне табеле – акредитација ВУ
2. Листа наставника у радном односу са пуним радним временом
3. Листа осталих ангажованих наставника
4. Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом
5. Листа осталих ангажованих сарадника
6. Програм научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Шумарског факултета (2016)
7. Програм научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. године
8. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Шумарског факултета (2016)
9. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. године
10. Одлука о акредитацији факултета као научноистраживачке организације [2016]
11. Одлука о акредитацији факултета као научноистраживачке организације [2020]

 – Уверење о акредитацији високошколске установе