+

Изборно веће

Редовни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Бобинац Мартин
3. Вилотић Драгица
4. Гавриловић-Грмуша Ивана
5. Гајић Гроздана
6. Гачић Драган
7. Главендекић Милка
8. Главоњић Бранко
9. Голубовић-Ћургуз Весна
10. Даниловић Милорад
11. Дедић Александар
12. Драговић Нада
13. Ђипоровић Момчиловић Миланка
14. Иветић Владан
15. Јанић Милорад
16. Кеча Љиљана
17. Марковић Чедомир
18. Матић Јелена
19. Милић Горан
20. Никић Зоран
21. Нонић Драган
22. Обратов Петковић Драгица
23. Оцокољић Мирјана
24. Пантић Дамјан
25. Поповић Здравко
26. Ристић Ратко
27. Ставретовић Ненад
28. Стајић Бранко
29. Томићевић Дубљевић Јелена
30. Цвјетићанин Раде
31. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1. Бабић Виолета
2. Белоица Јелена
3. Бједов Ивана
4. Васиљевић Невена
5. Ђукић Весна
6. Ђунисијевић-Бојовић Данијела
7. Ђурковић Марија
8. Здравковић Владислав
9. Јовић Биљана
10. Кошанин Оливера
11. Лукић Сара
12. Ловрић Александар
13. Марковић Марија
14. Милановић Слободан
15. Милошевић Рајко
16. Недељковић Јелена
17. Новаковић Вуковић Маријана
18. Палија Тања
19. Перовић Марко
20. Поповић Јасмина
21. Попадић Ранко
22. Поповић Млађан
23. Путник Милена
24. Радић Борис
25. Ранчић Милица
26. Тодоровић Небојша
27. Тодосијевић Мирјана
28. Ћоровић Драгана
29. Фуртула Младен
30. Џинчић Игор

Доценти

1. Вукмировић Милена
2. Вулевић Тијана
3. Галечић Невенка
4. Деветаковић Јована
5. Ђукановић Гордана
6. Јакшић Смиљана
7. Јокановић Душан
8. Лавадиновић Вукан
9. Лазић Катарина
10. Марић Ненад
11. Милoсављевић Мирић Мира
12. Михаиловић Владислава
13. Миленковић Иван
14. Нешић Марија
15. Николић Јокановић Весна
16. Нонић Марина
17. Петров Ђурђа
18. Петровић Јована
19. Петровић Ненад
20. Сврзић Срђан
21. Скочајић Дејан
22. Скочајић Драгана
23. Стојановић Надежда
24. Шљукић Биљана

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Асистенти са докторатом

1. Анђелковић Александар
2. Борота Драган
3. Живановић Никола
4. Кањевац Бранко
5. Стојнић Душан
6. Миљковић Предраг

Асистенти

1. Msc Баумгертел Александар
2. Msc Веизовић Марко
3. др Гавриловић Сузана
4. МSc Добросављевић Јован
5. МSc Ерић Ранка
6. Msc Калем Миљан
7. МSc Лазаревић Александра
8. МSc Лазаревић Катарина
9. Мsc Лисица Александар
10. Msc Љубичић Јанко
11. МSc Половина Синиша
12. МSc Симић Иван
13. MSc Ћировић Владимир

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници, асистенти и асистенти са докторатом, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Када одлучује, Изборно веће чине наставници, асистенти и асистенти са докторатом у истом (еквивалентном) и вишем звању од звања у које се кандидат бира.

Изборно веће доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.