+

Изборно веће

Редовни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Бобинац Мартин
3. Вилотић Драгица
4. Гавриловић-Грмуша Ивана
5. Гајић Гроздана
6. Гачић Драган
7. Главендекић Милка
8. Главоњић Бранко
9. Голубовић-Ћургуз Весна
10. Даниловић Милорад
11. Дедић Александар
12. Драговић Нада
13. Ђипоровић Момчиловић Миланка
14. Златић Миодраг
15. Иветић Владан
16. Јанић Милорад
17. Кеча Љиљана
18. Марковић Чедомир
19. Матић Јелена
20. Милић Горан
21. Митровић Слободанка
22. Никић Зоран
23. Нонић Драган
24. Обратов Петковић Драгица
25. Оцокољић Мирјана
26. Пантић Дамјан
27. Поповић Здравко
28. Ристић Ратко
29. Ставретовић Ненад
30. Стајић Бранко
31. Томићевић Дубљевић Јелена
32. Цвјетићанин Раде
33. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1. Бабић Виолета
2. Белоица Јелена
3. Бједов Ивана
4. Васиљевић Невена
5. Ђукић Весна
6. Ђунисијевић-Бојовић Данијела
7. Ђурковић Марија
8. Здравковић Владислав
9. Кошанин Оливера
10. Лукић Сара
11. Ловрић Александар
12. Милановић Слободан
13. Милошевић Рајко
14. Новаковић Вуковић Маријана
15. Палија Тања
16. Перовић Марко
17. Поповић Јасмина
18. Попадић Ранко
19. Поповић Млађан
20. Путник Милена
21. Радић Борис
22. Ранчић Милица
23. Тодоровић Небојша
24. Тодосијевић Мирјана
25. Фуртула Младен
26. Џинчић Игор

Доценти

1. Вукмировић Милена
2. Вулевић Тијана
3. Галечић Невенка
4. Деветаковић Јована
5. Ђукановић Гордана
6. Јакшић Смиљана
7. Јовић Биљана
8. Јокановић Душан
9. Лавадиновић Вукан
10. Лазић Катарина
11. Марић Ненад
12. Марковић Марија
13. Милoсављевић Мирић Мира
14. Михаиловић Владислава
15. Миленковић Иван
16. Недељковић Јелена
17. Нешић Марија
18. Николић Јокановић Весна
19. Нонић Марина
20. Петров Ђурђа
21. Петровић Јована
22. Петровић Ненад
23. Петровић Славица
24. Сврзић Срђан
25. Скочајић Дејан
26. Скочајић Драгана
27. Стојановић Надежда
28. Ћоровић Драгана
29. Шљукић Биљана

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету, при чему изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.