+

Изборно веће

Редовни професори

1. Бабић Виолета
2. Белановић Симић Снежана
3. Бобинац Мартин
4. Васиљевић Невена
5. Гавриловић-Грмуша Ивана
6. Гајић Гроздана
7. Гачић Драган
8. Главендекић Милка
9. Главоњић Бранко
10. Даниловић Милорад
11. Дедић Александар
12. Драговић Нада
13. Ђипоровић Момчиловић Миланка
14. Ђукић Весна
15. Иветић Владан
16. Кеча Љиљана
17. Кошанин Оливера
18. Марковић Чедомир
19. Матић Јелена
20. Милић Горан
21. Милановић Слободан
22. Милошевић Рајко
23. Нонић Драган
24. Оцокољић Мирјана
25. Пантић Дамјан
26. Перовић Марко
27. Поповић Здравко
28. Поповић Млађан
29. Ристић Ратко
30. Ставретовић Ненад
31. Стајић Бранко
32. Тодосијевић Мирјана
33. Тодоровић Небојша
34. Томићевић Дубљевић Јелена
35. Цвјетићанин Раде
36. Џинчић Игор
37. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1. Белоица Јелена
2. Бједов Ивана
3. Вулевић Тијана
4. Вукмировић Милена
5. Деветаковић Јована
6. Ђукановић Гордана
7. Ђунисијевић-Бојовић Данијела
8. Ђурковић Марија
9. Здравковић Владислав
10. Јакшић Смиљана
11. Јовић Биљана
12. Јокановић Душан
13. Ловрић Александар
14. Лукић Сара
15. Марић Ненад
16. Марковић Марија
17. Миленковић Иван
18. Недељковић Јелена
19. Нешић Марија
20. Николић Јокановић Весна
21. Новаковић Маријана
22. Нонић Марина
23. Палија Тања
24. Петров Ђурђа
25. Петровић Ненад
26. Попадић Ранко
27. Поповић Јасмина
28. Путник Милена
29. Радић Борис
30. Ранчић Милица
31. Сврзић Срђан
32. Скочајић Драгана
33. Стојановић Надежда
34. Ћоровић Драгана
35. Фуртула Младен
36. Шљукић Биљана

Доценти

1. Анђелковић Александар
2. Борота Драган
3. Галечић Невенка
4. Кањевац Бранко
5. Лавадиновић Вукан
6. Лазић Катарина
7. Миљковић Предраг
8. Милoсављевић Мирић Мира
9. Михаиловић Владислава
10. Петровић Јована
11. Петровић Славица
12. Скочајић Дејан
13. Стојнић Душан

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Асистенти са докторатом

1. Антонић Славица
2. Гавриловић Сузана
3. Добросављевић Јован
4. Живановић Никола
5. Казимировић Марко
6. Милчановић Вукашин
7. Половина Синиша
8. Стојиљковић Ивана
9. Тешић Мирјана

Асистенти

1. Msc Баумгертел Александар
2. Msc Веизовић Марко
3. МSc Ковачевић Ранка
4. Msc Калем Миљан
5. МSc Лазаревић Александра
6. Мsc Лисица Александар
7. Msc Љубичић Јанко
8. МSc Симић Иван

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници, асистенти и асистенти са докторатом, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Када одлучује, Изборно веће чине наставници, асистенти и асистенти са докторатом у истом (еквивалентном) и вишем звању од звања у које се кандидат бира.

Изборно веће доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.