+

Изборно веће

Редовни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Бобинац Мартин
3. Вилотић Драгица
4. Гајић Гроздана
5. Главендекић Милка
6. Главоњић Бранко
7. Даниловић Милорад
8. Дедић Александар
9. Драговић Нада
10. Ђипоровић Момчиловић Миланка
11. Златић Миодраг
12. Јанић Милорад
13. Марковић Чедомир
14. Матић Јелена
15. Митровић Слободанка
16. Никић Зоран
17. Нонић Драган
18. Обратов Петковић Драгица
19. Оцокољић Мирјана
20. Пантић Дамјан
21. Поповић Здравко
22. Ристић Ратко
23. Ставретовић Ненад
24. Томићевић Дубљевић Јелена
25. Цвјетићанин Раде
26. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1. Бабић Виолета
2. Бједов Ивана
3. Васиљевић Невена
4. Гавриловић-Грмуша Ивана
5. Гачић Драган
6. Голубовић-Ћургуз Весна
7. Ђукић Весна
8. Ђунисијевић-Бојовић Данијела
9. Здравковић Владислав
10. Иветић Владан
11. Кеча Љиљана
12. Кошанин Оливера
13. Лукић Сара
14. Милановић Слободан
15. Милић Горан
16. Милошевић Рајко
17. Перовић Марко
18. Попадић Ранко
19. Поповић Млађан
20. Ранчић Милица
21. Стајић Бранко
22. Тодоровић Небојша
23. Тодосијевић Мирјана
24. Џинчић Игор

Доценти

1. Белоица Јелена
2. Вукмировић Милена
3. Вулевић Тијана
4. Галечић Невенка
5. Деветаковић Јована
6. Ђукановић Гордана
7. Ђурковић Марија
8. Јакшић Смиљана
9. Јовић Биљана
10. Јокановић Душан
11. Лавадиновић Вукан
12. Лазић Катарина
13. Ловрић Александар
14. Марић Ненад
15. Марковић Марија
16. Милoсављевић Мирић Мира
17. Михаиловић Владислава
18. Миленковић Иван
19. Недељковић Јелена
20. Нешић Марија
21. Николић Јикановић Весна
22. Новаковић Вуковић Маријана
23. Нонић Марина
24. Палија Тања
25. Петров Ђурђа
26. Петровић Јована
27. Петровић Ненад
28. Петровић Славица
29. Поповић Јасмина
30. Радић Борис
31. Сврзић Срђан
32. Скочајић Дејан
33. Скочајић Драгана
34. Стојановић Надежда
35. Ћоровић Драгана
36. Фуртула Младен
37. Шљукић Биљана
38. Путник Милена

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету, при чему изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.