+

Линкови

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Универзитет у Београду
Институт за шумарство
Институт за низијско шумарство и животну средину
Пољопривредни факултет Београд
Пољопривредни факултет Нови Сад

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме
Ловачки савез Србије
Завод за заштиту природе Србије
ЈП „Србијашуме“
ЈП „Војводинашуме“
Национални парк Копаоник
Национални парк Тара
Национални парк Ђердап
Национални парк Фрушка гора

Воронеж државни Универзитет за шумарство и технологије, назван по Г.Ф. Морозов
Беијинг Универзитет Шумарства

Шумарски факултет Бања Лука
Шумарски факултет Сарајевo
Пољопривредни факултет Источно Сарајевo
Шумарски факултет Скопље
Биотехнички факултет Љубљана
Шумарски факултет Загреб
Шумарски факултет Беч (BOKU)– Аустрија
Шумарски факултет Брно – Чешка
Шумарски факултет Aberdeen – Шкотска
Универзитет за шумарство Москва – Русија
Универзитет за шумарство Софија
Факултет за дрвну индустрију – Брашов
Шумарски факултет Зволен
Шумарски факултет Фрајбург