+

Самовредновање и провера квалитета

Извештај о самовредновању Факултета [pdf]
Извештај о самовредновању Факултета (за 2012-2013.) [pdf]
Извештај о самовредновању Факултета (за 2015-2016.) [pdf]
Извештај о самовредновању Факултета (за 2017-2018.) [pdf]

Стратегије:

Стратегија обезбеђења квалитета (2008) [pdf]
Стратегија обезбеђења квалитета (2011) [pdf]
Стратегија обезбеђења квалитета (2016) [pdf]