+

Biblioteka

Biblioteka Šumarskog fakulteta predstavlja posebnu organizacionu jedinicu koja obavljanjem svoje delatnosti, doprinosi unapređenju stručnog, nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta.

Biblioteka nabavlja, obrađuje, čuva i obezbeđuje pristup publikacijama i svim vidovima informacija, kako studentima i nastavno-naučnom osoblju Fakulteta, tako i naučnicima i istraživačima iz drugih ustanova iz zemlje i inostranstva i svim zainteresovanim građanima.

RADNO VREME

Biblioteka je otvorena svakog radnog dana od 8 do 16 časova (ponedeljak-petak), za korisnike od 8-14 časova.

Studentska čitaonica je otvorena od 8 do 21 čas, a subotom od 8 do 18 časova.

KORISNICI BIBLIOTEKE

Biblioteku mogu da koriste stalni i privremeni članovi.
Stalni članovi su zaposleni na fakultetu (nastavno osoblje, učesnici u nastavi i nenastavno osoblje) ili studenti Šumarskog fakulteta. Druga lica, kao što su maturanti, studenti drugih fakulteta, zaposleni u drugim institucijama Univerziteta i sl., mogu da koristeupisati bibliotečki materijal kao privremeni članovi uz ličnu kartu samo u prostorijama biblioteke. U odnosu na vrstu građe i kategoriju članstva, publikacije se mogu zadržati u određenom vremenskom periodu u čitaonici ili van nje.

Korišćenje bibliotečkog fonda regulisano je Pravilnikom o radu Biblioteke [pdf]

ORGANIZACIJA RADA U BIBLIOTECI

Zaposleni u biblioteci raspoređeni su prema važećoj sistematizacija poslova i radnih zadataka na sledeća radna mesta:

  • Upravnik Biblioteke, Bibliotekar–informator, Bibliotekar, Knjižničar,
  • Stručni saradnik za fotodokumentaciju.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Za rad osoblja i korisnika namenjeno je devet računara priključenih na internet, sa mogućnošću korišćenja štampača i skenera.

Za potrebe nastave na raspolaganju su digitalni video projektori
Mikrofilmovana izdanja moguće je pregledati u biblioteci korišćenjem mikro čitača.

ORGANIZACIJA BIBLIOTEČKOG PROSTORA

Korisnicima biblioteke fakulteta stoje na raspolaganju dve čitaonice: profesorska i studentska.
Profesorska čitaonica i čitaonica periodike sa 6 mesta, za nastavno osoblje Fakulteta i druge naučne radnike, kao i za čitaoce koji koriste doktorske disertacije, građu iz fonda retkosti ili knjige nabavljene međubibliotečkom pozajmicom.

U čitaonici se nalazi u slobodnom pristupu referensna zbirka, novopristigle serijske publikacije, svi brojevi Glasnika (1950- ) i svi brojevi časopisa Šumarstvo (1949- ).
Studentska (opšta) čitaonica sa 50 mesta, za korisnike koji koriste knjige za rad u čitaonici i za sve koji imaju potrebu za korišćenjem priručnika, rečnika, bibliografija, enciklopedija, leksikon i sl.

Magacinski prostor u kome su publikacije raspoređene na policama po oblastima, a u okviru oblasti po Numerus currens-u.

Magacinski prostor zauzima površinu preko 200 m2.

EDUKACIJA

Biblioteka se transformiše od bibliotečko-informacionog centra u virtuelnu biblioteku. Postaje posrednik u pribavljanju informacija i informacioni centar sa elektronskim katalozima i kreiranim bazama podataka.

Radionice za studente, istraživače i sve zainteresovane koji žele da nauče kako da efikasno pretražuju dostupne izvore informacija (e-časopisa, e-knjige i baze podataka) održavaju se: svakog utorka od 11-13 časova u profesorskoj čitaonici biblioteke.

OSOBLJE

Bibliotekar–informator: Gordana Radošević gordana.radosevic@sfb.bg.ac.rs
Bibliotekar: Tatjana Pavličić tatjana.pavlicic@sfb.bg.ac.rs
Knjižničar: Jelena Vilotić jelena.vilotic@sfb.bg.ac.rs

Kontakt telefoni:
+381 (0)11 3053 911
+381 (0)11 3053 817
e-pošta: biblioteka@sfb.bg.ac.rs
faks: +381 (0)11 2545485