+

Stručne službe

U okviru organizacione jedinice Stručne službe obavljaju se poslovi koji su od zajedničkog interesa za obavljanje osnovne delatnosti Fakulteta. To su sledeći stručni, administrativni i tehnički poslovi: pravni, kadrovski i opšti poslovi, finansijsko‑materijalni poslovi, poslovi vezani za studentska i nastavna pitanja, poslovi biblioteke i izdavačke delatnosti, poslovi centra za informacione tehnologije, pomoćno‑tehnički, kao i ostali poslovi.

Organizacionu jedinicu Stručne službe čine sledeća odeljenja:

1. Dekanat;
2. Služba za pravne i opšte poslove;
3. Služba za računovodstvo i finansije;
4. Služba za nastavu i studentska pitanja;
5. Biblioteka;
6. Centar za informacione tehnologije;
7. Služba za tehničko-pomoćne poslove.

SEKRETAR FAKULTETA

Sekretar Fakulteta rukovodi radom stručnih službi i koordinira njihov rad, obavlja stručne poslove iz domena prava i radi na izradi nacrta opštih akata, učestvuje u stručnoj pripremi materijala za sednice organa Fakulteta, organizuje i obavlja poslove oko akreditacije ustanove, lice je za podršku u postupcima zaštite od zlostavljanja, brine o primeni zakona i propisa i obavlja niz drugih poslova.

Sekretar fakulteta
Sekretar fakulteta Anđelković N. Violeta violeta.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs 3053-887