+

Предмети катедре

Основне студије:

Акредитација 2021

  1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет
  2. Екоклиматологија – изборни предмет ПАиХ
  3. Клима шумских и урбаних подручја Србије – изборни предмет
  4. Климатске промене и шумски екосистеми – изборни предмет
  5. Екологија гајења шума и гајење шума 1 – обавезни предмет
  6. Основи гајења шума – обавезни предмет на студијском програму Еколошки инжењеринг
  7. Гајење шума 2 – обавезни предмет
  8. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
  9. Основе гајења низијских шума – изборни предмет

Акредитација 2013

  1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет
  2. Шумарска Екоклиматологија – изборни предмет ПАиХ
  3. Клима шумских и урбаних подручја Србије – изборни предмет
  4. Екологија гајења шума и гајење шума 1 – обавезни предмет
  5. Основи гајења шума – обавезни предмет на студијском програму Еколошки инжењеринг (Болоња 3)
  6. Гајење шума 2 – обавезни предмет
  7. Гајење шума посебне намене – изборни предмет (Болоња 2 и Болоња 3)
  8. Основе гајења низијских шума – изборни предмет (Болоња 3)

Мастер студије

МодулГајење шума

Акредитација 2021

  1. Методи и технике истраживања у гајењу шума – обавезни предмет
  2. Гајење шума 1 – обавезни предмет
  3. Гајење шума 2 – обавезни предмет
  4. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
  5. Узгојна аналитика – изборни предмет
  6. Гајење низијских шума – изборни предмет
  7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Акредитација 2013

модул 4: Гајење шума

  1. Методи и технике истраживања у гајењу шума – обавезни предмет
  2. Гајење шума 1 – обавезни предмет
  3. Гајење шума 2 – обавезни предмет
  4. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
  5. Узгојна аналитика – изборни предмет
  6. Гајење низијских шума – изборни предмет
  7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Докторске студије

Акредитација 2021

Модул 3 – Гајење шума

  1. Методологија научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
  2. Технике научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
  3. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни предмет
  4. Гајење низијских шума – изборни предмет
  5. Узгојна аналитика – изборни предмет
  6. Климатске промене и шумски екосистеми – изборни предмет
  7. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
  8. Прилагођене технике гајења шума инвазивним дрвенастим врстама – изборни предмет
  9. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Акредитација 2013

модул 1.7: Гајење шума

  1. Методологија научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
  2. Технике научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
  3. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни предмет
  4. Гајење низијских шума – изборни предмет
  5. Узгојна аналитика – изборни предмет
  6. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
  7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет