+

Предмети катедре

Основне студије:

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, a изборни нa Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру)
 2. Екологија гајења шума и гајење шума 1 – обавезни предмет
 3. Екологија гајења шума – обавезни на студијском програму Еколошки инжењеринг (Болоња 2)
 4. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 5. Основи гајења шума – обавезни на студијском програму Еколошки инжењеринг (Болоња 3)
 6. Гајење шума посебне намене – изборни предмет (Болоња 2 и Болоња 3)
 7. Клима шумских и урбаних подручја Србије – изборни предмет (Болоња 3)
 8. Основе гајења низијских шума – изборни (Болоња 3)

Мастер студије – модул 4:

 1. Методи и технике истраживања у гајењу шума – обавезни
 2. Гајење шума 1 – обавезни
 3. Гајење шума 2 – обавезни
 4. Гајење шума посебне намене – изборни
 5. Узгојна аналитика – изборни
 6. Гајење низијских шума – изборни
 7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни

Докторске студије – модул 1.7:

 1. Методологија научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 2. Технике научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 3. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни
 4. Гајење шума посебне намене – изборни
 5. Гајење низијских шума – изборни
 6. Узгојна аналитика – изборни
 7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни