+

Предмети катедре

Основне студије:

Акредитација 2021

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет
 2. Екоклиматологија – изборни предмет ПАиХ
 3. Клима шумских и урбаних подручја Србије – изборни предмет
 4. Климатске промене и шумски екосистеми – изборни предмет
 5. Екологија гајења шума и гајење шума 1 – обавезни предмет
 6. Основи гајења шума – обавезни предмет на студијском програму Еколошки инжењеринг
 7. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 8. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
 9. Основе гајења низијских шума – изборни предмет

Акредитација 2013

 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет
 2. Шумарска Екоклиматологија – изборни предмет ПАиХ
 3. Клима шумских и урбаних подручја Србије – изборни предмет
 4. Екологија гајења шума и гајење шума 1 – обавезни предмет
 5. Основи гајења шума – обавезни предмет на студијском програму Еколошки инжењеринг (Болоња 3)
 6. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 7. Гајење шума посебне намене – изборни предмет (Болоња 2 и Болоња 3)
 8. Основе гајења низијских шума – изборни предмет (Болоња 3)

Мастер студије

МодулГајење шума

Акредитација 2021

 1. Методи и технике истраживања у гајењу шума – обавезни предмет
 2. Гајење шума 1 – обавезни предмет
 3. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 4. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
 5. Узгојна аналитика – изборни предмет
 6. Гајење низијских шума – изборни предмет
 7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Акредитација 2013

модул 4: Гајење шума

 1. Методи и технике истраживања у гајењу шума – обавезни предмет
 2. Гајење шума 1 – обавезни предмет
 3. Гајење шума 2 – обавезни предмет
 4. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
 5. Узгојна аналитика – изборни предмет
 6. Гајење низијских шума – изборни предмет
 7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Докторске студије

Акредитација 2021

Модул 3 – Гајење шума

 1. Методологија научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 2. Технике научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 3. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни предмет
 4. Гајење низијских шума – изборни предмет
 5. Узгојна аналитика – изборни предмет
 6. Климатске промене и шумски екосистеми – изборни предмет
 7. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
 8. Прилагођене технике гајења шума инвазивним дрвенастим врстама – изборни предмет
 9. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет

Акредитација 2013

модул 1.7: Гајење шума

 1. Методологија научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 2. Технике научноистраживачког рада – обавезни за све модуле
 3. Гајење шума брдско-планинског подручја – изборни предмет
 4. Гајење низијских шума – изборни предмет
 5. Узгојна аналитика – изборни предмет
 6. Гајење шума посебне намене – изборни предмет
 7. Примењена екоклиматологија у гајењу шума – изборни предмет