+

Predmeti katedre

Osnovne studije:

 1. Šumarska ekoklimatologija – obavezni predmet na Odseku za šumarstvo i Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa, a izborni na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu)
 2. Ekologija gajenja šuma i gajenje šuma 1 – obavezni predmet
 3. Ekologija gajenja šuma – obavezni na studijskom programu Ekološki inženjering (Bolonja 2)
 4. Gajenje šuma 2 – obavezni predmet
 5. Osnovi gajenja šuma – obavezni na studijskom programu Ekološki inženjering (Bolonja 3)
 6. Gajenje šuma posebne namene – izborni predmet (Bolonja 2 i Bolonja 3)
 7. Klima šumskih i urbanih područja Srbije – izborni predmet (Bolonja 3)
 8. Osnove gajenja nizijskih šuma – izborni (Bolonja 3)

Master studije – modul 4:

 1. Metodi i tehnike istraživanja u gajenju šuma – obavezni
 2. Gajenje šuma 1 – obavezni
 3. Gajenje šuma 2 – obavezni
 4. Gajenje šuma posebne namene – izborni
 5. Uzgojna analitika – izborni
 6. Gajenje nizijskih šuma – izborni
 7. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma – izborni

Doktorske studije – modul 1.7:

 1. Metodologija naučnoistraživačkog rada – obavezni za sve module
 2. Tehnike naučnoistraživačkog rada – obavezni za sve module
 3. Gajenje šuma brdsko-planinskog područja – izborni
 4. Gajenje šuma posebne namene – izborni
 5. Gajenje nizijskih šuma – izborni
 6. Uzgojna analitika – izborni
 7. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma – izborni