+

Izdavačka delatnost

Prvi udžbenici su odštampani 1927. godine. Do sada je objavljeno preko 700 naslova udžbenika, skripti, praktikuma, priručnika i monografija. Od 1950. godine Fakultet izdaje Glasnik Šumarskog fakulteta, koji izlazi dva puta godišnje. Časopis objavljuje naučne radove iz oblasti šumarstva, prerade drveta, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Fakultet izdaje i časopis Prerada drveta od 2003. godine koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti šumarstva i prerade drveta.
Potrebna literatura za studije može se kupiti u Skriptarnici fakulteta.

Onlajn prodaji udžbenika

Počela je sa radom onlajn prodaja udžbenika na adresi: skriptarnica.sfb.bg.ac.rs. U web prodavnici, nažalost, nisu dostupni svi udžbenici koji se prodaju u skriptarnici. Ako ste zainteresovani za kupovinu udžbenika koji nije naveden u katalogu web prodavnice, a niste na fakultetu, možete telefonom kontaktirati skriptarnicu na broj 0113053809,  ponedeljak – petak od 8-13 časova, i proveriti raspoloživost udžbenika i poručiti traženu knjigu.

MONOGRAFIJE:

Monografija 100 godina Šumarskog fakulteta na srpskom i engleskom jeziku:

Monografija 100 godina Šumarskog fakulteta na srpskom jeziku    Monografija 100 godina Šumarskog fakulteta na engleskom jeziku  

Monografije Odseka:

          

Monografije:

Serijske publikacije:

Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta

– Časopis Prerada drveta

Časopis SEFOR (SEFOR)

– Časopis Erozija

Brojevi časopisa Erozija:

broj 38
broj 39
broj 40
broj 41
broj 42
broj 43
broj 44
broj 45
broj 46
broj 47
broj 48
broj 49

Tematski zbornici:

„Procena degradacije zemljišta – metode i modelidacija i zaštita zemljišta“

Tematski zbornik sa naučno stručnog skupa „Degradacija i zaštita zemljišta“

Monografske publikacije:

– Udžbenička literatura

Spisak Udžbenika i formulara sa cenama