+

Акредитaцијa 2020 у току

СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗРАДИ

Основне струковне студије

1. Технологије дрвета
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

Основне aкaдемске студије

1. Шумарство
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

2. Технологије дрвета
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

3. Пејзажна архитектура
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

Мaстер академске студије

1. Шумарство
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

2. Технологије дрвета
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

3. Пејзажна архитектура
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Спецификација предмета
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Уверење

Докторске академске студије

1. Шумарство
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење

2. Технологије дрвета
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење

3. Пејзажна архитектура и хортикултура
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење

4. Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Спецификација предмета
Компетентност наставника
Компетентност ментора
Уверење


  • Устaновa

1. Уводне табеле – акредитација ВУ
2. Листа наставника у радном односу са пуним радним временом
3. Листа осталих ангажованих наставника
4. Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом
5. Листа осталих ангажованих сарадника
6. Програм научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Шумарског факултета (2016)
7. Програм научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. године
8. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Шумарског факултета (2016)
9. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Шумарског факултета за период 2020-2027. године
10. Одлука о акредитацији факултета као научноистраживачке организације [2016]
11. Одлука о акредитацији факултета као научноистраживачке организације [2020]