+

Aleksandar Anđelković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Baumgertel

Asistent
Telefon:
E-mail: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs

Branislava Mihajlović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: branislava.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs

Vesna Đukić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 957
E-mail: vesna.djukic@sfb.bg.ac.rs

Vesna Nikolić Jokanović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs

Vojislav Đeković

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 950
E-mail: vojislav.djekovic@sfb.bg.ac.rs

Vukašin Milčanović

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs

Grozdana Gajić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 944
E-mail: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs

Zoran Nikić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: zoran.nikic@sfb.bg.ac.rs

Ivan Malušević

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 955
E-mail: ivan.malusevic@sfb.bg.ac.rs

Jelena Beloica

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs

Katarina Lazarević

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: katarina.lazarevic@sfb.bg.ac.rs

Katarina Lazić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 939
E-mail: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

Lazar Radulović

Istraživač pripravnik
Telefon:
E-mail: lazar.radulovic@sfb.bg.ac.rs

Milica Caković

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: milica.cakovic@sfb.bg.ac.rs

Miodrag Zlatić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 905
E-mail: miodrag.zlatic@sfb.bg.ac.rs

Mirjana Todosijević

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 904
E-mail: mirjana.todosijevic@sfb.bg.ac.rs

Miroljub Đorović

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail:

Nada Dragović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 948
E-mail: nada.dragovic@sfb.bg.ac.rs

Nenad Marić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs

Nikola Živanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 842
E-mail: nikola.zivanovic@sfb.bg.ac.rs

Predrag Miljković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: predrag.miljkovic@sfb.bg.ac.rs

Ranka Erić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 957
E-mail: ranka.eric@sfb.bg.ac.rs

Ratko Kadović

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: ratko.kadovic@sfb.bg.ac.rs

Ratko Ristić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 871
E-mail: ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs

Sara Lukić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 870
E-mail: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs

Siniša Polovina

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: sinisa.polovina@sfb.bg.ac.rs

Slobodan Petković

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: spetkovic@ikomline.net

Snežana Belanović Simić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 949
E-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs

Stanimir Kostadinov

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: stanimirkostadinov@mts.rs

Tijana Vulević

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs