+

Pejzažna arhitektura

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA  – 2014.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA (240 ESPB)

I  godina

I semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Uvod u pejzažnu arhitekturu 3 2+0
Matematika 5 3+3
Nacrtna geometrija 6 3+3
Crtanje 5 1+3
Izborni predmet 1 5  
Izborni predmet 2 6  
II semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Istorija vrtne umetnosti 4 2+2
Pedologija 6 3+3
Hortikulturna botanika 7 3+3
Pejzažnoarhitektonska grafika 5 2+3
Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 1 6 2+3
Izborni predmet 2 2  
Izborni predmet 1 Izborni predmet 2
Šumska ekoklimatologija (3+1) Engleski jezik (4+0)
Sociologija (2+2) Nemački jezik (4+0)
Petrografija sa geologijom (2+2) Francuski jezik (4+0)
Osnove ekologije i zaštita životne sredine (2+2) Ruski jezik (4+0)

II  godina

III semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Elementi pejzažnoarhitektonskog projektovanja 2 6 2+3
Ekofiziologija biljaka 7 3+3
Urbana ekologija  5  2+2
Primenjena geomorfologija sa hidrogeologijom  5 2+2
Dekorativna dendrologija  7 3+3
IV semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Dekorativna dendrologija  5 3+3
Cvećarstvo  6 3+3
Projektovanje vrtova  7 2+3
Osnove urbanizma  6 2+3
Izborni predmet 3  6  
Izborni predmet 3
Likovno oblikovanje (2+3)
Pejzažno-inženjerska tehnika (2+3)
Oplemenjivanje ukrasnih biljaka (2+3)

III  godina

V semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Bolesti ukrasnih biljaka 6 3+2
Vegetacija pejzaža 5 3+1
Dizajn biljkama 5 2+3
Izborni predmet 4 5  
Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1 4 2+3
Proizvodnja sadnog materijala 5 2+3
VI semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 1 6 2+3
Proizvodnja sadnog materijala 5 2+3
Predeona ekologija 5 2+3
Podizanje i negovanje travnjaka 5 2+2
Izborni predmet 5 5  
Izborni predmet 6 4  
Izborni predmet 4 Izborni predmet 5 Izborni predmet 6
Ekološki inžinjering u pejzažnoj arhitekturi (2+2) Istorija pejzažne arhitekture (2+3) Diverzitet i očuvanje staništa (2+3)
Ishrana biljaka (2+2) Geodezija i GIS (2+3) Estetika pejzaža (1+3)
  Tehnologija proizvodnje cveća (2+3)  

IV  godina

VII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Hortikulturna entomologija  6 3+2
Pejzažnoarhitektonsko projektovanje 2  6 2+3
Cvećarstvo enterijera  5 2+3
Izborni predmet 7  5  
Podizanje i negovanje zelenih površina  4 3+2
Planiranje i uređivanje predela  4 2+3
VIII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Podizanje i negovanje zelenih površina 6  3+2
Planiranje i uređivanje predela 6 2+3
Ekonomika i organizacija u pejzažnoj arhitekturi 5 3+2
Izborni predmet 8 6 (2+3)
Izborni predmet 9 4  
Profesionalna praksa 3  
Izborni predmet 7 Izborni predmet 8 Izborni predmet 9
Proizvodnja travnih tepiha (2+2) Rekonstrukcija zelenih površina (2+3) Učešće javnosti u oblasti pejzažne arhitekture (2+1)
Zelene površine posebne namene (2+2) Integralna zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi (2+3) Savremena pejzažna arhitektura (2+1)