+

Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија ТМП

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН СИР ЕСПБ
1. ТМПМ111 Наука о дрвету 1 О 2 2 0 0 6
2. ТМПМ112 Изборни предмет А 1 И 3 3 8
3. ТМПМ113 Изборни предмет Б 1 И 3 3 8
4. ТМПМ114 Изборни предмет Ц 1 И 3 3 8
5. ТМПМ125 Стручна пракса 2 О 5
6. ТМПМ126 Студијски истраживачки рад 2 О 20 10
7. ТМПМ127 Мастер рад 2 О 120 15
УКУПНО часова активне наставе
УКУПНО ЕСПБ 360 60

 

РАСПОРЕД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО МОДУЛИМА:

МОДУЛ 1

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ1А1 Модификације дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ1А2 Сушење дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ1Б1 Квалитет сировине и пиланских производа 1 И 3 0 3 8
ТМПМ1Б2 Квалитет сировине, фурнира и производа од фурнира 1 И 3 3 0 8
ТМПМ1Ц1 Планирање и програмирање производње на пиланама 1 И 3 3 0 8
ТМПМ1Ц2 Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета 1 И 3 3 0 8

МОДУЛ 2

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ2А1 Технологија произвидње дрвне галантерије 1 И 3 0 3 8
ТМПМ2А2 Површинска обрада дрвета у екстеријеру 1 И 3 0 3 8
ТМПМ2Б1 Дрвне конструкције у ентеријеру 1 И 3 0 3 8
ТМПМ2Б2 Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ2Ц1 Аутоматизација процеса лакирања 1 И 3 0 3 8
ТМПМ2Ц2/М4А2 Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 3

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ3А1 Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ3А2 Теорија адхезије композита од уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ3Б1 Модификација дрвета хемијским методама 1 И 3 0 3 8
ТМПМ3Б2 Производи екстракције и дестилације дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ3Ц1 Нанотехнологије у дрвеној индустрији 1 И 3 0 3 8
ТМПМ3Ц2/М4А2 Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 4

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ4А1 Системи аутоматског управљања у преради дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ4А2 Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ4Б1 Машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом 1 И 3 0 3 8
ТМПМ4Б2 Неконвеционалне технологије у преради дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ4Ц1/ М3А1 Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ4Ц2/ М2Б2 Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 5

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ5А1 Ентомологија ксилофага 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5А2 Патологија ксилофага – лигниколне гљиве 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5Б1 Заштита дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5Б2 Заштита конструкција и дрвета у ентеријеру 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5Б3 Импрегнација дрвета у котловима 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5Ц1 Заштита споменика културе и збирки од дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ5Ц2 Заштита дрвне сировине на стоваришту 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 6

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ6А1 Обликовање производа од дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ6А2 Опремање ентеријера 1 И 3 0 3 8
ТМПМ6Б1 Дрвне конструкције у ентеријеру 1 И 3 0 3 8
ТМПМ6Б2 Историја дизајна намештаја 1 И 3 0 3 8
ТМПМ6Ц1 Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета 1 И 3 0 3 8
ТМПМ6Ц2/М2А2 Површинска обрада дрвета у екстеријеру 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 7

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ7А1 Међународни маркетинг производа од дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ7А2 Економика предузећа у дрвној индустрији 1 И 3 0 3 8
ТМПМ7Б1 Тржиште намештаја и производа од дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ7Б2 Развојна политика дрвне индустрије 1 И 3 0 3 8
ТМПМ7Ц1 Менаџмент малог предузећа 1 И 3 3 0 8
ТМПМ7Ц1/ М9Б2 Организација производње у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

МОДУЛ 8

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ8А1 Технологија производње дрвних биогорива 1 И 3 3 0 8
ТМПМ8А2 Технологија производње течних биогорива 1 И 3 3 0 8
ТМПМ8Б1 Регулатива и тржиште дрвних биогорива 1 И 3 3 0 8
ТМПМ8Б2 Економика производње дрвних биогорива 1 И 3 3 0 8
ТМПМ8Ц1 Менаџмент дрвне биомасе 1 И 3 3 0 8
ТМПМ8Ц2/ М3Б2 Производи екстракције и дестилације дрвета 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 9

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ9А1 Управљање базним процесима у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8
ТМПМ9А2 Менаџмент малог предузећа 1 И 3 3 0 8
ТМПМ9Б1 Управљање технологијом у  дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8
ТМПМ9Б2 Организација производње у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8
ТМПМ9Ц1/М1Ц1 Економика предузећа у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8
ТМПМ9Ц2/ М2Б2 Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

МОДУЛ 10

Редни број Шифра Назив Семестар О/И Предавања Вежбе ДОН ЕСПБ
ТМПМ10А1 Техничка својства грађевинског дрвета 1 И 3 3 0 8
ТМПМ10А2 Савремени дрвни производи у градитељству 1 И 3 3 0 8
ТМПМ10Б1 Методе градње дрветом 1 И 3 3 0 8
ТМПМ10Б2 Обликовање и технике спајања дрвних конструкција 1 И 3 3 0 8
ТМПМ10Ц1/ М2А1 Технологија дрвних производа у грађевинарству и дрвне галантерије 1 И 3 0 3 8
ТМПМ10Ц2/ М1Ц2 Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета 1 И 3 3 0 8