+

Katedre

Nastavno i stručno osoblje je organizovano po katedrama. Od 2019. godine u organizacionoj strukturi Odseka nalaze se sledeće katedre:

Katedra primarne prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi:

U nastavnom procesu na predmetima ove Katedre učestvuje i dr Dragica Vilotić, red. prof. sa Odseka za šumarstvo.

Katedra mašina i alata u preradi drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi:

Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi:

Katedra finalne prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi:

Katedra organizacije i ekonomike drvne industrije
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi: 

Katedra zaštite drveta

Članovi: