+

Катедре

Наставно и стручно особље је организовано по катедрама. У 2016. години у организационој структури Одсека налазе се следеће катедре:

Катедра примарне прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

Чланови:

У наставном процесу на предметима ове Катедре учествује и др Драгица Вилотић, ред. проф. са Одсека за шумарство.

Катедра машина и алата у преради дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

  • др Марија Мандић, доцент

Чланови:

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

  • мр Гордана Петровић, стручни сарадник

Чланови:

Катедра финалне прераде дрвета
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

  • Слободан Орешчанин, лаборант

Чланови:

Катедра за организацију и економику дрвне индустрије
Шеф Катедре:

Заменик шефа Катедре:

Секретар Катедре:

  • Гордана Стијепчић, лаборант

Чланови: 

Катедра заштите дрвета
Шеф Катедре:

Чланови:

  • дипл. инж. Мимица Стефановић, стручни сарадник