+

Aleksandar Dedić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 841
E-mail: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Lovrić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: aleksandar.lovric@sfb.bg.ac.rs

Aleksandra Lazarević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 862
E-mail: aleksandra.lazarevic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandra Svrzić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 946
E-mail: aleksandra.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Biserka Nestorović

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 819; +381 (11) 3053 986
E-mail: biserka.nestorovic@sfb.bg.ac.rs

Bojana Stanković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: bojana.stankovic@sfb.bg.ac.rs

Branko Glavonjić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 863
E-mail: branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs

Vladislav Zdravković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 822
E-mail: vladislav.zdravkovic@sfb.bg.ac.rs

Vladislava Mihailović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs

Goran Milić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 820
E-mail: goran.milic@sfb.bg.ac.rs

Goran Cvjetićanin

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: goran.cvjeticanin@sfb.bg.ac.rs

Gordana Đukanović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 838
E-mail: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Petrović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: gordana.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Stijepčić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 912
E-mail: gordana.stijepcic@sfb.bg.ac.rs

Dragoljub Ivković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 840
E-mail: dragoljub.ivkovic@sfb.bg.ac.rs

Želimir Marković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 968
E-mail: zelimir.markovic@sfb.bg.ac.rs

Zdravko Popović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 818
E-mail: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs

Ivan Simić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: ivan.simic@sfb.bg.ac.rs

Ivana Gavrilović-Grmuša

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 890
E-mail: ivana.grmusa@sfb.bg.ac.rs

Ivana Stojiljković

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: ivana.stojiljkovic@sfb.bg.ac.rs

Igor Džinčić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 930
E-mail: igor.dzincic@sfb.bg.ac.rs

Jasmina Popović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 892
E-mail: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs

Jelena Matić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 835
E-mail: jelena.matic@sfb.bg.ac.rs

Ljiljana Đurković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 805
E-mail: ljiljana.djurkovic@sfb.bg.ac.rs

Marija Đurković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 821
E-mail: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs

Marko Veizović

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 908
E-mail: marko.veizovic@sfb.bg.ac.rs

Milanka Điporović-Momčilović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 891
E-mail: milanka.djiporovic@sfb.bg.ac.rs

Milica Rančić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: milica.rancic@sfb.bg.ac.rs

Miljan Kalem

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 859
E-mail: miljan.kalem@sfb.bg.ac.rs

Mimica Stefanović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: 381 (11) 3053-885; 3053-886
E-mail: mimica.stefanovic@sfb.bg.ac.rs

Mira Mirić Milosavljević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs

Mirjana Nećak

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 893
E-mail: mirjana.necak@sfb.bg.ac.rs

Mladen Furtula

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053-827; +381 (11) 3053-839
E-mail: mladen.furtula@sfb.bg.ac.rs

Mlađan Popović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 804
E-mail: mladjan.popovic@sfb.bg.ac.rs

Nebojša Todorović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 824; +381 (11) 3053 828
E-mail: nebojsa.todorovic@sfb.bg.ac.rs

Predrag Stanković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 968
E-mail: predrag.stankovic@sfb.bg.ac.rs

Ranko Popadić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 823
E-mail: ranko.popadic@sfb.bg.ac.rs

Slavica Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 861
E-mail: slavica.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Slobodan Oreščanin

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: slobodan.orescanin@sfb.bg.ac.rs

Srđan Svrzić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 879
E-mail: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Tanja Palija

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 825
E-mail: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs