+

Aleksandar Vemić

Naučni saradnik
Telefon:
E-mail: aleksandar.vemic@sfb.bg.ac.rs

Aleksandar Popović

Istraživač saradnik
Telefon:
E-mail: aleksandar.popovic@sfb.bg.ac.rs

Anđelka Simić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 878
E-mail: andjelka.simic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Pešić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 917
E-mail: biljana.pesic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Šljukić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs

Branko Kanjevac

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs

Branko Stajić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 857
E-mail: branko.stajic@sfb.bg.ac.rs

Vaso Ivetić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: vaso.ivetic@sfb.bg.ac.rs

Violeta Babić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs

Vladan Ivetić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 873; +381 64 2383584
E-mail: vladan.ivetic@sfb.bg.ac.rs

Vladan Lukić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 807
E-mail: vladan.lukic@sfb.bg.ac.rs

Vladimir Puđa

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon:
E-mail: vladimir.pudja@sfb.bg.ac.rs

Vladimir Ćirović

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 830
E-mail: vladimir.cirovic@sfb.bg.ac.rs

Vukan Lavadinović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 849
E-mail: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Petković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 920
E-mail: gordana.petkovic@sfb.bg.ac.rs

Damjan Pantić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 867
E-mail: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Borota

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 868
E-mail: dragan.borota@sfb.bg.ac.rs

Dragan Gačić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 865
E-mail: dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Karadžić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: dragan.karadzic@sfb.bg.ac.rs

Dragan Nonić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 858
E-mail: dragan.nonic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Ilić

Nastavnik stranog jezika
Telefon: +381 (11) 3053 940
E-mail: dragana.ilic@sfb.bg.ac.rs

Dragica Vilotić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs

Dragica Stanković

Naučni savetnik
Telefon: +381 (11) 3053 907
E-mail: dragica.stankovic@sfb.bg.ac.rs

Dragomir Grujović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 855
E-mail: dragomir.grujovic@sfb.bg.ac.rs

Dušan Jokanović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Dušan Stojnić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 832
E-mail: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs

Živan Janjatović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 952
E-mail: zivan.janjatovic@sfb.bg.ac.rs

Ivan Milenković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs

Ivona Kerkez Janković

Istraživač saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: ivona.kerkez@sfb.bg.ac.rs

Janko Ljubičić

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs

Jasmina Vučetić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 956
E-mail: jasmina.vucetic@sfb.bg.a.rs

Jelena Nedeljković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 938
E-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs

Jovan Dobrosavljević

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 883
E-mail: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs

Jovana Devetaković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs

Katarina Lazić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 939
E-mail: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

Ljiljana Keča

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 829
E-mail: ljiljana.keca@sfb.bg.ac.rs

Ljubodrag Mihajlović

Profesor u penziji
Telefon: +381 63 8918 574
E-mail: ljubodrag.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs

Marijana Novaković Vuković

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 975
E-mail: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs

Marina Nonić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs

Marko Kazimirović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 960
E-mail: marko.kazimirovic@sfb.bg.ac.rs

Marko Perović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 801
E-mail: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs

Martin Bobinac

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 895
E-mail: martin.bobinac@sfb.bg.ac.rs

Milan Knežević

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 897
E-mail: milan.knezevic@sfb.bg.ac.rs

Milan Medarević

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 866
E-mail: milan.medarevic@sfb.bg.ac.rs

Milan Ostojić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 865
E-mail: milan.ostojic@sfb.bg.ac.rs

Milena Žarković

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 920; +381 (11) 3053 981
E-mail: milena.zarkovic@sfb.bg.ac.rs

Milica Marčeta

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 938
E-mail: milica.marceta@sfb.bg.ac.rs

Milorad Danilović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 834
E-mail: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs

Milorad Janić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 856
E-mail: milorad.janic@sfb.bg.a.rs

Milun Krstić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 894
E-mail: milun.krstic@sfb.bg.ac.rs

Mirjana Šijačić-Nikolić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 889
E-mail: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs

Nenad Petrović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 933
E-mail: nenad.petrovic@sfb.bg.a.rs

Nenad Ranković

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 829
E-mail: nenad.rankovic@sfb.bg.ac.rs

Olivera Košanin

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs

Petar Vujičić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 880
E-mail: petar.vujicic@sfb.bg.ac.rs

Rade Cvjetićanin

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 850
E-mail: rade.cvjeticanin@sfb.bg.ac.rs

Radmila Knežević

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: radmila.knezevic@sfb.bg.ac.rs

Rajko Milošević

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 802
E-mail: rajko.milosevic@sfb.bg.ac.rs

Slavica Antonić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 833
E-mail: slavica.antonic@sfb.bg.ac.rs

Slobodan Milanović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 882
E-mail: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs

Slobodanka Mitrović

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: slobodanka.mitrovic@sfb.bg.ac.rs

Smiljana Jakšić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs

Snežana Mudrinić

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 909
E-mail: snezana.mudrinic@sfb.bg.ac.rs

Snežana Obradović

Naučni saradnik
Telefon: +381 (11) 3053 931
E-mail: snezana.obradovic@sfb.bg.a.rs

Staniša Banković

Profesor u penziji
Telefon:
E-mail: stanisa.bankovic@sfb.bg.ac.rs

Uroš Perišić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: uros.perisic@sfb.bg.ac.rs

Čedomir Marković

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 881
E-mail: cedomir.markovic@sfb.bg.ac.rs