+

Изборно веће

Редовни професори

1. Бобинац Мартин
2. Вилотић Драгица
3. Гајић Гроздана
4. Главендекић Милка
5. Главоњић Бранко
6. Грбић Михаило
7. Даниловић Милорад
8. Драговић Нада
9. Ђековић Војислав
10. Ђипоровић Момчиловић Миланка
11. Ђукић Матилда
12. Златић Миодраг
13. Јаић Милан
14. Караџић Драган
15. Кеча Ненад
16. Кнежевић Милан
17. Крстић Милун
18. Марковић Чедомир
19. Медаревић Милан
20. Мирић Миленко
21. Митровић Слободанка
22. Никић Зоран
23. Нонић Драган
24. Обратов Петковић Драгица
25. Оцокољић Мирјана
26. Пантић Дамјан
27. Поповић Здравко
28. Ранковић Ненад
29. Ристић Ратко
30. Ставретовић Ненад
31. Цвјетићанин Раде
32. Шијачић Николић Мирјана
33. Шулетић Радован

Ванредни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Гачић Драган
3. Гавриловић Грмуша Ивана
4. Голубови Ћургуз Весна
5. Дедић Александар
6. Ђукић Весна
7. Здравковић Владислав
8. Иветић Владан
9. Јанић Милорад
10. Кеча Љиљана
11. Матић Јелена
12. Милић Горан
13. Милошевић Рајко
14. Несторовић Бисерка
15. Стајић Бранко
16. Томићевић Дубљевић Јелена
17. Ћупрић Ненад
18. Џинчић Игор

Доценти
1. Бабић Виолета
2. Белоица Јелена
3. Бједов Ивана
4. Васиљевић Невена
5. Вукмировић Милена
6. Ђукановић Гордана
7. Галечић Невенка
8. Ђунисијевић Бојовић Данијела
9. Ђурковић Марија
10. Јакшић Смиљана
11. Јовић Биљана
12. Јокановић Душан
13. Кошанин Оливера
14. Ловрић Александар
15. Лукачев Драган
16. Лукић Сара
17. Марковић Марија
18. Милановић Слободан
19. Милoсављевић Мирић Мира
20. Недељковић Јелена
21. Николић Весна
22. Новаковић Вуковић Маријана
23. Нонић Марина
24. Палија Тања
25. Перовић Марко
26. Петров Ђурђа
27. Петровић Јована
28. Петровић Ненад
29. Петровић Славица
30. Попадић Ранко
31. Поповић Јасмина
32. Поповић Млађан
33. Радић Борис
34. Ранчић Милица
35. Сврзић Срђан
36. Скочајић Дејан
37. Скочајић Драгана
38. Стојановић Надежда
39. Тодоровић Небојша
40. Тодосијевић Мирјана
41. Ћоровић Драгана
42. Фуртула Младен
43. Шљукић Биљана
44. Путник Милена

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету, при чему изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.