+

Изборно веће

Редовни професори

1. Белановић Симић Снежана
2. Бобинац Мартин
3. Вилотић Драгица
4. Гајић Гроздана
5. Главендекић Милка
6. Главоњић Бранко
7. Грбић Михаило
8. Даниловић Милорад
9. Дедић Александар
10. Драговић Нада
11. Ђековић Војислав
12. Ђипоровић Момчиловић Миланка
13. Ђукић Матилда
14. Златић Миодраг
15. Кеча Ненад
16. Кнежевић Милан
17. Крстић Милун
18. Марковић Чедомир
19. Медаревић Милан
20. Мирић Миленко
21. Митровић Слободанка
22. Никић Зоран
23. Нонић Драган
24. Обратов Петковић Драгица
25. Оцокољић Мирјана
26. Пантић Дамјан
27. Поповић Здравко
28. Ристић Ратко
29. Ставретовић Ненад
30. Томићевић Дубљевић Јелена
31. Цвјетићанин Раде
32. Шијачић Николић Мирјана

Ванредни професори

1.  Васиљевић Невена
2. Гачић Драган
3. Гавриловић Грмуша Ивана
4. Голубови Ћургуз Весна
5. Ђукић Весна
6. Здравковић Владислав
7. Иветић Владан
8. Јанић Милорад
9. Кеча Љиљана
10. Кошанин Оливера
11. Матић Јелена
12. Милић Горан
13. Милановић Слободан
14. Милошевић Рајко
15. Поповић Млађан
16. Стајић Бранко
17. Тодоровић Небојша
18. Тодосијевић Мирјана
19. Ћупрић Ненад
20. Џинчић Игор

Доценти
1. Бабић Виолета
2. Белоица Јелена
3. Бједов Ивана
4. Вукмировић Милена
5. Вулевић Тијана
6. Деветаковић Јована
7. Ђукановић Гордана
8. Галечић Невенка
9. Ђунисијевић Бојовић Данијела
10. Ђурковић Марија
11. Јакшић Смиљана
12. Јовић Биљана
13. Јокановић Душан
14. Лавадиновић Вукан
15. Ловрић Александар
16. Лукић Сара
17. Марић Ненад
18. Марковић Марија
19. Милoсављевић Мирић Мира
20. Михаиловић Владислава
21. Недељковић Јелена
22. Нешић Марија
23. Николић Весна
24. Новаковић Вуковић Маријана
25. Нонић Марина
26. Палија Тања
27. Перовић Марко
28. Петров Ђурђа
29. Петровић Јована
30. Петровић Ненад
31. Петровић Славица
32. Попадић Ранко
33. Поповић Јасмина
34. Радић Борис
35. Ранчић Милица
36. Сврзић Срђан
37. Скочајић Дејан
38. Скочајић Драгана
39. Стојановић Надежда
40. Ћоровић Драгана
41. Фуртула Младен
42. Шљукић Биљана
43. Путник Милена

Предавачи – дипл. Филолози

1. Илић Драгана

Изборно веће Факултета:

1) утврђује предлог за избор у звање наставника;
2) врши избор у звање сарадника;
3) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника;
4) евидентира кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.

Изборно веће Факултета чине наставници који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету, при чему изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Комисија за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника, односно сарадника, састоји се од најмање три наставника, односно истраживача са научним звањем из области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира.

Декан је председник Изборног већа по функцији.