+

Izborno veće

Redovni profesori

1. Belanović Simić Snežana
2. Bobinac Martin
3. Vilotić Dragica
4. Gajić Grozdana
5. Glavendekić Milka
6. Glavonjić Branko
7. Grbić Mihailo
8. Danilović Milorad
9. Dedić Aleksandar
10. Dragović Nada
11. Đeković Vojislav
12. Điporović Momčilović Milanka
13. Đukić Matilda
14. Zlatić Miodrag
15. Keča Nenad
16. Knežević Milan
17. Krstić Milun
18. Marković Čedomir
19. Medarević Milan
20. Mirić Milenko
21. Mitrović Slobodanka
22. Nikić Zoran
23. Nonić Dragan
24. Obratov Petković Dragica
25. Ocokoljić Mirjana
26. Pantić Damjan
27. Popović Zdravko
28. Ristić Ratko
29. Stavretović Nenad
30. Tomićević Dubljević Jelena
31. Cvjetićanin Rade
32. Šijačić Nikolić Mirjana

Vanredni profesori

1.  Vasiljević Nevena
2. Gačić Dragan
3. Gavrilović Grmuša Ivana
4. Golubovi Ćurguz Vesna
5. Đukić Vesna
6. Zdravković Vladislav
7. Ivetić Vladan
8. Janić Milorad
9. Keča Ljiljana
10. Košanin Olivera
11. Matić Jelena
12. Milić Goran
13. Milanović Slobodan
14. Milošević Rajko
15. Popović Mlađan
16. Stajić Branko
17. Todorović Nebojša
18. Todosijević Mirjana
19. Ćuprić Nenad
20. Džinčić Igor

Docenti
1. Babić Violeta
2. Beloica Jelena
3. Bjedov Ivana
4. Vukmirović Milena
5. Vulević Tijana
6. Devetaković Jovana
7. Đukanović Gordana
8. Galečić Nevenka
9. Đunisijević Bojović Danijela
10. Đurković Marija
11. Jakšić Smiljana
12. Jović Biljana
13. Jokanović Dušan
14. Lavadinović Vukan
15. Lovrić Aleksandar
16. Lukić Sara
17. Marić Nenad
18. Marković Marija
19. Milosavljević Mirić Mira
20. Mihailović Vladislava
21. Nedeljković Jelena
22. Nešić Marija
23. Nikolić Vesna
24. Novaković Vuković Marijana
25. Nonić Marina
26. Palija Tanja
27. Perović Marko
28. Petrov Đurđa
29. Petrović Jovana
30. Petrović Nenad
31. Petrović Slavica
32. Popadić Ranko
33. Popović Jasmina
34. Radić Boris
35. Rančić Milica
36. Svrzić Srđan
37. Skočajić Dejan
38. Skočajić Dragana
39. Stojanović Nadežda
40. Ćorović Dragana
41. Furtula Mladen
42. Šljukić Biljana
43. Putnik Milena

Predavači – dipl. Filolozi

1. Ilić Dragana

Izborno veće Fakulteta:

1) utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
2) vrši izbor u zvanje saradnika;
3) određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;
4) evidentira kandidata za rektora, na način i po postupku propisanom Statutom Univerziteta.

Izborno veće Fakulteta čine nastavnici koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu, pri čemu izborno veće čine nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da odlučuju.

Komisija za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika, sastoji se od najmanje tri nastavnika, odnosno istraživača sa naučnim zvanjem iz oblasti za koju se nastavnik, odnosno saradnik bira, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na Fakultetu.

Članovi komisije su u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.