+

Izborno veće

Redovni profesori

1. Belanović Simić Snežana
2. Bobinac Martin
3. Vilotić Dragica
4. Gajić Grozdana
5. Glavendekić Milka
6. Glavonjić Branko
7. Danilović Milorad
8. Dedić Aleksandar
9. Dragović Nada
10. Điporović Momčilović Milanka
11. Đukić Matilda
12. Zlatić Miodrag
13. Janić Milorad
14. Knežević Milan
15. Krstić Milun
16. Marković Čedomir
17. Matić Jelena
18. Mirić Milenko
19. Mitrović Slobodanka
20. Nikić Zoran
21. Nonić Dragan
22. Obratov Petković Dragica
23. Ocokoljić Mirjana
24. Pantić Damjan
25. Popović Zdravko
26. Ristić Ratko
27. Stavretović Nenad
28. Tomićević Dubljević Jelena
29. Cvjetićanin Rade
30. Šijačić Nikolić Mirjana

Vanredni profesori

1. Babić Violeta
2. Bjedov Ivana
3. Vasiljević Nevena
4. Gavrilović-Grmuša Ivana
5. Gačić Dragan
6. Golubović-Ćurguz Vesna
7. Đukić Vesna
8. Đunisijević-Bojović Danijela
9. Zdravković Vladislav
10. Ivetić Vladan
11. Keča Ljiljana
12. Košanin Olivera
13. Lukić Sara
14. Milanović Slobodan
15. Milić Goran
16. Milošević Rajko
17. Perović Marko
18. Popadić Ranko
19. Popović Mlađan
20. Rančić Milica
21. Stajić Branko
22. Todorović Nebojša
23. Todosijević Mirjana
24. Ćuprić Nenad
25. Džinčić Igor

Docenti

1. Beloica Jelena
2. Vukmirović Milena
3. Vulević Tijana
4. Galečić Nevenka
5. Devetaković Jovana
6. Đukanović Gordana
7. Đurković Marija
8. Jakšić Smiljana
9. Jović Biljana
10. Jokanović Dušan
11. Lavadinović Vukan
12. Lazić Katarina
13. Lovrić Aleksandar
14. Marić Nenad
15. Marković Marija
16. Milosavljević Mirić Mira
17. Mihailović Vladislava
18. Milenković Ivan
19. Nedeljković Jelena
20. Nešić Marija
21. Nikolić Jikanović Vesna
22. Novaković Vuković Marijana
23. Nonić Marina
24. Palija Tanja
25. Petrov Đurđa
26. Petrović Jovana
27. Petrović Nenad
28. Petrović Slavica
29. Popović Jasmina
30. Radić Boris
31. Svrzić Srđan
32. Skočajić Dejan
33. Skočajić Dragana
34. Stojanović Nadežda
35. Ćorović Dragana
36. Furtula Mladen
37. Šljukić Biljana
38. Putnik Milena

Predavači – dipl. Filolozi

1. Ilić Dragana

Izborno veće Fakulteta:

1) utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
2) vrši izbor u zvanje saradnika;
3) određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;
4) evidentira kandidata za rektora, na način i po postupku propisanom Statutom Univerziteta.

Izborno veće Fakulteta čine nastavnici koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu, pri čemu izborno veće čine nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da odlučuju.

Komisija za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika, sastoji se od najmanje tri nastavnika, odnosno istraživača sa naučnim zvanjem iz oblasti za koju se nastavnik, odnosno saradnik bira, od kojih najmanje jedan nije u radnom odnosu na Fakultetu.

Članovi komisije su u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.